ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az érintett a http://www.chmassage.hu/idopontfoglalas weboldalon történő időpontfoglaló használatával hozzájárul ahhoz, hogy az Aromakonyha Kft. (székhelye: 1075 Budapest Károly körút 5.) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), az időpontfoglalás során megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.

Az Adatkezelő a regisztráció során megadott nevet, telefonszámot, email címet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja az időpontfoglalás menetének egyszerűvé és átláthatóvá tétele.

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatát az időpontfoglaló rendszert üzemeltető booked4.us Bt. (székhelye: 2600 Vác, Zichy Hippolyt utca 12.) mint adatfeldolgozó (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) rendszerében tárolja.

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó illetékes munkatársai jogosultak megismerni az adatkezelés céljának teljesítése érdekében.

Az Adatkezelő az időpontfoglaló rendszer üzemeltetése érdekében megadott személyes adatokat a mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését.

Az érintett az info@chmassage.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak a helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – a törlését vagy zárolását.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a továbbiakban: Hatóság), valamint bírósághoz fordulhat.